MUDr. Mgr. Jana Sudková praktický lékař pro děti a dorost

Pediatrie Chlumec s.r.o.

Cyrilská 194
403 39 Chlumec
Firemní telefon: Chlumec - +420 475 224 128
Mobilní telefon: Chabařovice - +420 475 225 169
IČ: 28746066Co je aktuálního u nás?

Děti  nastupující  po 12.4.2021  do  školy mohou potvrzení o prodělaném onemocnění  covid 19  resp.pozitivity SARS CoV2 doložit zprávou z laboratoře, rozhodnutím hygienické  stanice o nařízení izolace. 

Přítomnost dítěte ve škole se umožňuje dítěti -žákovi, studentovi  bez potřeby provádění preventivních testů, pokud doloží, že:

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
 • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Jak  se postupuje  v případě,  že  dítě  má  antigenní  test  ve  škole  pozitivní:

 1. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte-žáka  nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým/distančním/ způsobem informovat o pozitivním výsledku testu svého registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 2. PLDD je pak povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Jak postupovat při akutním onemocnění v době pandemie covid19 :

Při podezření na nákazu SARScovid19:Lidé, kteří u sebe sledují příznaky onemocnění, by měli telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře a svoje příznaky  mu popsat/teplota, kašel, bolesti.../.  Právě praktický lékař poté rozhodne o dalším postupu,může vystavit žádanku na PCRtest a potenciální nakažený vyhledá vhodné odběrové místo. V takovém případě je test zdarma.Žádanka je  vystavována elektronicky, není třeba ji u lékaře vyzvedávat.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovat na odběrové místo vlastním autem a v doprovodu maximálně jedné osoby- nemocný člověk je  v karanténě a podle toho by se  měl  chovat, minimálně do  výsledku testu.

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte - v odkazu ZDE

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID 19 - v odkazu ZDE

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID 19 - v odkazu ZDE

 

Psychologická doporučení pro veřejnost

http://www.zzsuk.cz/psychologicka-doporuceni-pro-verejnost/

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10.2020

odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

tiskopisy odkaz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

 Děkuji všem za  výbornou spolupráci v době  epidemie COVID19, převážná většina  rodičů  spolupracuje  výborně, péče probíhá adekvátně k situaci.

STÁLE PLATÍ povinnost nosit ochranu nosu a úst při návštěvě zdravotnického zařízení. Zvláště  důslední by měli být lidé s  onemocněním horních cest dýchacích-viz mimořádné opatření MZ ČR, které nařizuje: s účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro poskytování zdr. služeb

Aby  nedocházelo ke hromadění  osob  v čekárně  jsou  pacienti   vpouštěni  do  zdravotnického  zařízení  důsledně  po jednom,  s nemocným  dítětem  přichází  jen  jeden  zák. zástupce.

Po  příchodu před  ordinaci  zazvoňte  na zvonek vlevo ode dveří a vyčkejte zvukového znamení, během jehož znění můžete otevřít dveře tlakem od sebe, personál  s  vámi může  bezkontakně  komunikovat  skrze  videotelefon.

Musíte  být  však objednáni  na  zcela  určitý čas k čemuž  slouží  elektronický  objednávkový  systém -  viz  dole.  Můžete  se  samozřejmě  objednat  i  telefonicky.

DODRŽUJTE, PROSÍM , PŘESNĚ DOBU, NA KTEROU JSTE OBJEDNÁNI, DĚKUJI.

Pokud  se  nemůžete  dostavit  na  dohodnutou dobu vyšetření prosím, omluvte se včas  telefonicky.Děkujeme

 

Ke komunikaci s ordinací  používejte  výhradně  telefony  uvedené na  tomto  webu a  emailovou adresu  ordinace@detskylekar-sudkova.cz

Nenechávejte  nikde   vzkazy , záznamník nepoužíváme!!!

ELEKTRONICKÝ OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM je v plném provozu, nepoužívejte ale tlačítko Lékařská pošta  nebo SmartVizit- toto jsou  programy  ve  zkušebním provozu a  nefungují kompletně!!!

 -pro objednání do ordinace v Chlumci viz záložka "Objednat se" na této stránce nahoře

POZOR  ! objednávejte se podle ordinačních hodin v jednotlivých  místech ordinování a jejich určení pro vámi požadované ošetření. 

-pro objednání do ordinace v Chabařovicích - Klikněte ZDE  a tam potom zvolte  záložku  "objednat se"

 

 

Stále zůstává cílem  minimalizovat možnou infekci koronavirem  a veškerými  jinými infekčními onemocněními u Vašich dětí, u Vás i u personálu zdravotnických zařízení 

Ponechme si užitečná opatření :

 • objednávejte se  na předem dohodnutou dobu
 • po příchodu do čekárny si ošetřte ruce i  ruce vašich dětí  dezinfekčním roztokem- k dispozici  v čekárně
 • každý nemocný musí mít  na ústech a nose  roušku/ čistou, pokud možno jednorázovou, kterou lze po ošetření zlikvidovat/

UPOZORNĚNÍ - rouška musí krýt  beze zbytku celou oblast, kudy proudí vzduch ven z dýchacích cest pacienta/ ev. jeho  doprovodu, jinak není toto opatření vůbec účinné !!!

 • udržujte rozestupy mezi sebou i rozestup  vůči  personálu, minimálně jeden metr  !!! děkujeme !!! - viz označení na  podlaze
 • omezte pobyt v prostorách  zdravotnického zařízení na co nejkratší dobu

 

Stále tedy platí

 • všechny akutně nemocné pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ na tel.č.:v Chlumci 475 224 128 resp.  475 225 169 v Chabařovicích 

  POZOR! telefonujete-li do jedné z ordinací v době, kdy jsme fyzicky přítomny ve druhé, nemůžete se dovolat nebo v elektr. obj. systému

 • s nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), vůbec NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘKOU telefonicky
 • pokud budete pozváni, přicházejte s dítětem jen jeden-zákonný zástupce přesně v uvedený čas a opatřete se ústenkou, tu může nahradit plena nebo šátek
 • vstupujte jednotlivě a držujte  2 metrový rozestup 
 • dbejte pokynů personálu a  čtěte informace  na dveřích ordinace

 

Od 18.května 2020 došlo ke změně ordinační doby: 

V pondělí budeme ordinovat jen v Chlumci a ve středu jen v Chabařovicích, neznamená to, že by v dané dny nemohli lékařku  vyhledat  pacienti z druhého města, jen bude potřeba po objednání za lékařkou dojet.  

Výměnou za to si budete moci být jisti, že jsme všichni udělali  všechno proto, abyste mohli být ošetření bezpečně a načas.

             Informace pro rodiče  na webu Sdružení praktických dětských lékařů                                                                                         

http://detskylekar.cz/pro-rodice

 

                                                                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A OČKOVÁNÍ    https://zopik.info/Home/About

 

Preventivní péče a očkování u zdravých dětí

 Samozřejmostí je , že děti přicházejí na prevenci pokud nejeví známky onemocnění horních cest dýchacích a nemají teploty. V opačném případě  musí být ošetřeny v ordrinační době pro nemocné.

Ani doprovod dítěte nesmí být nemocný, ani v karanténě!  

Rodiče dítě  předem elektronicky resp. telefonicky objednají na přesný termín, aby se  v čekárně byl vždy jen jeden pacient a jeho rodič. Pacienti budou vpouštěni do čekárny po jednom - zásadně s ochranou nosu a úst . Po příchodu si vydezinfikují ruce.

 

Chraňte sebe i své děti rozumným chováním/ vyhýbat se zbytečnému pobytu v místech s větším množstvím lidí, myjte si ruce ev. použijte dezinfekční roztoky a gely vhodné k dezinfekci kůže/. Jste-li nemocní, izolujte se a onemocnění neroznášejte!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.5.2020  poslanci Parlamentu ČR schválili plnou úhradu  očkování dětí  proti meningokokovým nákazám  z veřejného zdravotního pojištění.

Týká se věkových skupin:

 1. nejmenší kojenci  při zahájení očkování do dovršeného 6.měsíce  věku /aktuálně děti narozené od listopadu 2019/ vakcínou  Bexsero- meningokok B ve schématu 2+1 
 2. batolata  mezi 1.a 2.rokem života vakcinou Nimenrix - meningokoky C,A,W a Y jednou dávkou  

V tomto věku jsou tedy  vakcíny pro děti  zcela zdarma, ostatní věkové skupiny  se mohou samozřejmě nechat  nadále  také očkovat,  ale  úhradu musí provést rodiče / pojišťovny pak proplácejí  různé částky na takové očkování z bonusových programů/. Děti, kterým již "hoří termín" jsme kontaktovaly telefonicky, ostatní  se dozvědí  podrobnosti při nejbližší plánované návštěvě.

Výhodou  i pro děti, na které se  tato "akce " nevztahuje je, že došlo plošně ke zlevnění  očkovací látky / obě dostupné vakcíny nyní  stojí  nyní stejně  tj. 2500Kč / dávku  /- VHODNÁ DOBA PRO OČKOVÁNÍ , zvláště  rizikových skupin/ malé děti a adolescenti/.

                    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE na sezonu 2021/2 bude  probíhat   nejdříve  koncem  října 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se ještě chránit:

Homeopatika vhodná v zimním období a období  s výskytem viróz viz https://svethomeopatie.cz/cs/2734-s-homeopatiky-na-pololetni-a-jarni-prazdniny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Léčebné postupy při horečce:    nejnovější doporučení OSPLDD 2020

 doporučujeme za všech okolností srážet teplotu vyšší než 38,5–39,0 °C.  U vybraných stavů (šokový stav, základní neurologické nebo kardiovaskulární onemocnění v osobní anamnéze, stavy se zvýšenou metabolickou aktivitou, např. popáleniny, pooperační stavy apod.) je třeba srážet horečku i od nižší hodnoty.1. Začít se doporučuje paracetamolem 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti po 6 hod., přičemž nesmí být překročena maximální dávka 75 mg/kg/den, event. 4 g/den. 2. Pokud nezabere paracetamol, je možno přejít alternativně na podávání ibuprofenu v dávce 5–10 mg/kg každých 8 hodin, přičemž maximum na jednu dávku je 600 mg a nesmí být překročen denní limit 40 mg/kg/den, event. 2,4 g/den. Podávání ibuprofenu se paušálně nedoporučuje u dětí mladších 6 měsíců.3. Nedoporučuje se hned začínat s  kombinací ibuprofenu a paracetamolu - potenciální špatné dávkování, zvyšování toxicity (zejména poškození jater či ledvin, hlavně u dětí s dehydratací).4. Obecně se nedoporučuje chlazení studenou vodou v kombinaci s podáním antipyretika, lepší je monoterapie antipyretikem (krátkodobý účinek chlazení, často spojen s rostoucím dyskomfortem dítěte). Nicméně v případě vysokých horeček a alterace stavu pacienta může být fyzikální chlazení přínosné . Ideální je ideální tzv. sponging – „oťukávání“ povrchu těla houbou namočenou , u větších dětí opatrná sprcha vodou o teplotě ne nižší než 30 °C. Tento postup se doporučuje zejména, když je nezbytná rychlá a velká redukce tělesné teploty, antipyretika se doporučuje podat 30 minut před chlazením.

 

Cvičení na vadné držení těla u dětí:

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cviceni_20pro_20deti.pdf

 

Cvičení na ploché nohy u dětí:

https://www.rehabilitace.info/zdravi-deti/jak-na-ploche-nohy-u-deti/

 

Léčba zácpy - tzv- defekační režim:

https://martin-raha.cz/lecba_zacpy

 

Režim při pomočování- tzv. enuretický režimtento režim se zavádí u dítěte, kde není podezření na morfologickou příčinnu , dítě má vyšetřenou moč s norm. nálezem

 • Upravte dítěti pitný režim /ráno a dopoledne pít normálně, bez omezení, od 17.-18. hodiny by už naopak pít nemělo vůbec nebo jen  neslazenou neochucenou vodu tzv. "na dno sklenky"
 • Nacvičte s dítětem správný režim močení - v klidu, beze spěchu, pečlivě domočovat- nespěchat 
 • Ve chvíli, kdy se vy sami chystáte ulehnout, vzbuďte dítě a nechejte je vymočit. Dbejte na to, aby bylo dítě skutečně vzhůru a uvědomovalo si, že se jde vymočit
 • Ložní prádlo si připravt tak, abyste měli s případným převlékáním v noci co nejméně práce. Samozřejmostí je náhradní přikrývka.
 • Naučte se používat ochranné pomůcky jako podložku pod prostěradlo, existují i jednorázové pleny, které vám mohou  usnadnit  situaci
 • Pro pobyt mimo domov zabalte dítěti více pyžamek, spodního prádla, eventuálně ochranných pomůcek. Na školu v přírodě nebo tábor pořiďte prací spací pytel. Lze využít pratelné spodní prádlo KidDream více zde: https: www.kiddream.cz, pozor- některé institutce  např. lzně  jsou při pomočování kontraindikovány
 • Zapomeňte na tresty a nevhodné poznámky. Trpělivě posilujte sebedůvěru svého potomka a vždy chvalte, i sebemenší úspěch se počítá! Lze zazanmenávat   tzv. suché noci- označit  v kalendáři smajlípek apod.- je  s výhodou mít záznamy i po kontrolu u lékaře
 • Promluvte si o problému, jenž tíží vaše dítě, s pedagogy v mateřské školce nebo škole. Je potřeba, aby i oni řešili případnou "nehodu" stejně jako vy v klidu, trpělivě a laskavě.Další informace najdete zde: www.nocvsuchu.cz
 • pokud  i po zavedení tohoto režimu přetrvávají potíže je  nutná konzultace a vyšetření dítěte  v odrinaci ev. odeslání na nefrologické vyšetřen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samovyšetření varlat - preventivní opatření se zahajuje  od 15 let věku mužů/chlapců , při 15 leté preventivní prohlídce jsou poučeni, zde možno stáhnout  obrázek s návodem

http://www.hlidackouli.cz/data/samovysetreni_a4.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samovyšetření prsů a preventivní gynekologická péče -preventivní opatření se zahajuje  od 15 let věku žen/dívek , při 15 leté preventivní prohlídce jsou poučeniy zde možno stáhnout  ovideo s  návodem na samovyšetření prsů u žen

https://www.vitalia.cz/clanky/dr-house-radi-ruce-na-prsa/

                                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pomoc úpři hledání informací  o správné výživě: www.vyzivadeti.cz

 

 

                                                                                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak dítě naučit správně držet tužku -

https://youtu.be/N9Lp4glcbTA

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posudková činnost - posudky na zotav. akce, sport. aktivity, ŘP...

Posudková činnost v ordinaci PLDD:

Různé zájmové kroužky a sportovní oddíly, škola nebo pořadatelé letních dětských akcí vyžadují od rodičů doklad o způsobilosti dítěte se takové akce zúčastnit.

Rodiče musí zjistit, jaký posudek je pro jejich potřeby nutný/měl by se vyjádřit trenér sport. oddílu, škola, vedoucí kroužku apod./

Na základě toho rodiče vyplní u praktického lékaře  žádost resp. požádají ústně o vystavení posudku, což lékař zapíše do dokumentace. Tyto posudky nespadají do péče hrazené  zdravotními pojišťovnami, proto jsou zpoplatněny/ hradí je rodiče/ dle aktuálního ceníku.

Jaké posudky může PLDD pro děti a dorost vystavit:

1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Vyhl. 373/2011 Sb./ jedná se zejména o letní tábory, školy v přírodě, zotavovací akce různých zájmových uskupení a kroužků/- tento posudek  je od ledna 2018 vydáván s platností 2 roky od vystavení, nebo do změny zdravotního stavu. Posudek obsahuje informace o  tom, je-li dítě řádně očkováno, bylo-li očkováno i nepovinnými vakcínami, jakou užívá léčbu a jaká má případně omezení/.Na posudku nutný podpis zákonného zástupce.

Pokud je posudek vystaven bezprotředně  při provedení preventivní prohlídky, vychází se z informací získaných při této prohlídce/hrazené ze ZP/ a tudíž  jde  o  administrativní  výkon, v takovém přpadě rodiče hradí cenu dle ceníku  za administr. posudek tj. t.č. 300 Kč, pokud  žádají rodiče posudek mimo termín preventivní prohlídky, musí  uhradit i provedení nové prohlídky/ doplnění  anamnestických udajů a změn ve zdravotním stavu dítěte- které musí být přítomno/, v takovém případě  je cena navýšena  o tento POJIŠŤOVNOU NEHRAZENÝ VÝKON , t.č. tedy 500 Kč.

2.Posudek  o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Vyhl. č. 391/2013 Sb./ jedná se o posouzení  zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu a nebo organizovanému resp. neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova- jednorázová lékařská prohlídka např. lyžařský výcvik, plavecký výcvik apod., tento posudek je vydáván s platností 1 rok nebo do změny zdravotního stavu. Na posudku nutný podpis zákonného zástupce.

3.Posudek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání/ při  přihlašování se na střední ev. vysoké školy/- řídí se podle číselného označení oboru na který se uchazeč hlásí, škola uvádí  u daného oboru nutnost  posudku, bez uvedení číselného označení studijního oboru nelze posudek vystavit.Podepisuje uchazeč sám.

4.Posudek o zdravotní způsobilosti  k řízení motorových vozidel Vyhl. č. 277/2004 Sb. vydává se na žádost uchazeře o řidičské oprávnění , u uchazečů mladších 18 let nutný podpis zákonného zástupce.

 

Často činí obtíže to, že rodiče  si nejsou jisti, jaký posudek od lékaře potřebují a to potom přináší různá nedorozumění.

Lékař může vystavit zcela určitý typ posudku/ viz nahoře/, nikoli nějaký hybrid, který třeba sepíše škola/ spojení  posudku zotavovací akce a sportovní akce/. Každý posudek má zákonem resp. vyhláškou určený obsah i formu, která je  závazná.

Některé varianty pobytů se sportovní činností jsou  nepřehledné, jde současně o zotavovací akci na které je ovšem provozována tělesná výchova/ dle osnov/ resp. sport. Jedno dítě může být tedy zdravotně způsobilé k pobytu na zotavovací akci a přitom nezpůsobilé k provozování určitého sportu/ cyklistika, lyžování, vodácké sporty apod./.Pokud se tedy jedná o zotavovací akci , na níž bude provozována sportovní činnost měl  by podle  mého názoru být  posudek k oběma těmto situacím/např. lyžařský výcvik, vodácký výcvik, cyklistický nebo jiný sportovní pobyt  se školou - tedy v rámci školní TV/.

Rozhodnutí o tom, jaký posudek žádají , posouzení účelu a správnosti použití je zcela na rodičích resp. zákonných zástupcích dítěte.

Prosím, přicházíte-li se žádostí o posouzení  způsobilosti dítěte k výše uvedeným činnostem, buďte pevně rozhodnuti, který posudek si přejete  vystavit.   Děkuji za spolupráci   MUDr. Jana Sudková

 

Nezbytnou podmínkou pro řádné provedení preventivních prohlídek  dle  VZP i posudkové činnosti je dostupnost kompletní recentní dokumentace od  odborných lékařů, pokud děti k některým docházejí. Originály dokumentace  přísluší do  karty dítěte, která je archivována  v ordinaci, rodiče si mohou  ponechat kopii/ ať už ji dostanou od  lékaře v nemocnici či v obdorné soukr.  ordinaci  nebo si ji sami zhotoví/.

Nálezy z odborných poraden je  potřeba předávat neprodleně, lékař  se jinak  nedozví o změně zdravotního stavu dtěte. Odborné poradny neposílají  nálezy  praktickým lékařům/ až na vzácné výjímky např. dr. Samešová nefrologie/.Nálezy je možné poslat poštou, donést osobně nebo hodit do schránky v místě ordinace/ nikoli e-mailem, SMS apod.- není zajištěna kompletnost dokladu/.

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšetření sluchu u dětí v 5 letech

Milí rodiče,

od roku 2019 se zavádí vyšetření screeningové sluchu v 5 letech. Vyšetření se provádí na vybraných ORL ambulancích a foniatriích (kontakty v ÚnL níže). Na vyšetření se objednáváte bez doporučení (bez poukazu). Výsledek vyšetření vám ORL lékař dá po vyšetření. Zápis do Zdravotního průkazu zapíše ORL/foniatr nebo praktický lékař. Podrobnosti můžete najít na

www.otorinolaryngologie.cz.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 • Budova D, vchod D1
 • Foniatrická ambulance (477113046) - po telefonickém objednání.
 • ORL ambulance (477113045) – telefonicky objednávají úterý a pátek

ORL ambulance EUC Klinika

 • po telefonickém objednání 477102116, 477102252.

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

V rámci zavedení nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) u poskytovatele zdravotní služby/ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost/ je posílání lékařských zpráv a nálezů pacientům elektronickou cestou možné jen v případě, že o to pacient požádá. To buď písemné s vlastnoručním podpisem nebo alespoň emailovou zprávou z e-mailové adresy, kterou uvede v ordinaci a potvrdí, že si přeje právě na tento email zasílat lékařské zprávy a nálezy, případně tímto způsobem komunikovat s ošetřujícím lékařem. Za souhlas se považuje i předání emailové adresy při podpisu registračního lístku, kdy se rodičům pacienta dostane náležitého poučení. Bere také na vědomí, že tato emailová komunikace není nijak zabezpečena proti případnému zneužití. Tato žádost o e-mailovou komunikaci musí být uvedena již při první komunikaci s naší ordinací. Jediná správná e-mailová adresa naší ambulance je ja.sudkova@tiscali.cz. Stejně tak budou informace poskytovatelem sděleny telefonicky jen na základě vyžádaného hesla od pacienta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení pacienti a rodiče,

naše ordinace  je od července 2017 zařazena do  systému vzdělávání dětských lékařů , tzv. akreditována pro výuku v postgraduálním studiu lékařů. Z toho důvodu se můžete setkat v ordinaci s  mladými lékaři ve výuce.

Děkujeme za pochopení   MUDr. Jana Sudková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!  aktuálně  od  jara  2021  změna  SPC vakcíny  Nimenrix- proti  meningokokům  skupin A,C,W aY- booster/přeočkování/  není  již doporučováno  po  5 letech, ale až  po 10 letech.  Děti  očkované  mezi  1-2 rokem  věku mají  tedy   doporučené  přeočkování  až  cca  v 10-11- letech .

 

Informace o ordinaci MUDr. Mgr. Jana Sudková praktický lékař pro děti a dorost

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Jana Sudková zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči ve dvou ordinacích v okrese Ústí nad Labem:

 

Pacienti, kteří běžně chodí do jedné z ordinací, mohou kdykoli navštívit i druhou.

 

V době kdy neordinujeme je k dispozici Pohotovostní služba  :

od 1.1.2019 s novou ordinační dobou- všední dny 17-20 hodin, soboty , neděle a svátky 9-18 hod. v budově Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v ústí n.L., ul.Soc. péče

 

V případě  neočekávané nepřítomnosti lékařky je možno čerpat péči v režimu tzv. nepravidelné péče u kteréhokoli praktického lékaře pro děti a dorost v době, kdy ordinuje ve své ordinaci.V takovém případě jde však jen o akutní  péči, nelze vyžadovat  posudky , preventivní péči a očkování.

 

 

Ordinace Chlumec                   

Cyrilská 194

403 39 Chlumec                      

+420 475 224 128                              

Ordinace Chabařovice

Husovo náměstí 1

403 17 Chabařovice

+420 475 225 169

 

Rychlá záchranná služba (RZS)telefon 155 nebo Integrovaný záchranný systém 112

Intoxikace, otravy a  kontakt s jedovatými živočichy a hadyToxikologické informační středisko - 224 91 92 93, 224 91 54 02

Doporučuji mít telefonní čísla preventivně uložená v mobilním telefonu, protože až se něco přihodí, tak nebudete mít čas zapínat počítač a hledat informace na internetu.

Kontaktní osoby

MUDr. Mgr. Jana Sudková

sestra Iveta Parachinová

Cena za služby MUDr. Mgr. Jana Sudková praktický lékař pro děti a dorost

Katalog dohodnutých služeb hrazených přímo pacientem tj.výkony a služby nehrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění

platnost od  února 2020

 

Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu

 Výkon

  

 řidičský průkaz, svářečský průkaz

zdravotní průkaz

 600,00 

 500,00

 zpráva před UPT

 500,00 

 přihláška na VŠ  /každá další vyplňovaná týž den 100,-Kč/

 450,00 

 posudek účasti na  zájmové činnosti na 1 rok

 200,00 

 návrh na pobyt dítěte v ozdravovně

 350,00 

 posouzení a bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

 250,00 

 lékařská zpráva pro účely pojistného plnění za pojistnou událost

 300,00 

 pojišťovnami nehrazené očkování/bez zajištění vakcíny, aplikace , poučení/

 300,00 

 vystavení duplikátu očkovacího průkazu

 300,00 

 přihláška na střední školy a učiliště  , za každou další 150 Kč, je-li vyplněný týž den

 250,00 

posudek na zotavovací akce, ŠvP a letní tábory, sport. aktivity v rámci školní TV- provedení při preventivní prohlídce/ v 5,7,9,11,13,15,17 letech/

posudek  na zotavovací akci, ŠvP a letní tábory, sport. aktivity v rámci školní TV- provedení mimo preventivní prohlídku

 300,00 

 500,00

 přihláška do mateřské školy a jeslí

 200,00 

 přihláška na plavání kojenců

 200,00 

 posouzení zdravotního stavu za účelem účasti na sportovní činnosti/ dle typu  činnosti a charakteru sportu/-vstupní  při zahájení

                                                                                                                                                            - kontrolní při pokračování  á 1 rok

 500,00

 300,00

 výpis z dokumentace na žádost pacienta pro jeho  osobní potřebu , včetně  výpisu za účelem vstupní prohlídky do zaměstnání, brigády prac. typ 1

 300,00 

 administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí /např.výpis doporučené doby léčení ,potvrzení o nemoci pro cest. Kancelář apod./

vytištění  nálezu pro účely dokladování ve škole

 200,00 

 50,00

 odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta

 dle ceníku   laboratoře

 + 200Kč 

 vyplňování cizojazyčných dokumentů

 500,00 

 vystavení zprávy v cizím jazyce

 500,00  

 

Ceny očkování se zajištěním vakcíny jsou uvedeny příbalových informací jednotlivých vakcín - viz dole.

 

Dle katalogu České lékařské komory je možné individuálně dohodnout ošetření a vyšetření mimo  ordinační dobu na výslovné přání pacienta nebo jeho rodičů. Takové výkony jsou potom zpoplatněny předem dohodnutou smluvní cenou (pacient nehradí poskytnutou zdravotní péči, ale možnost přístupu k lékaři mimo ordinační hodiny). Totéž se týká i telefonické konzultace na soukromou telef. linku lékaře a konzultace po internetu - sazba :1 minuta 10,-Kč (min. 100,-Kč) - a osobní konzultace mimo ordinační dobu.

 

Výkony prováděné sestrou

 kosmetický výkon-náušnice pár                                                                              

  250,00 Kč  

 jedna náušnice

  150,00 Kč

 

  Očkování/ jen orient. (dle aktuální ceny vakcíny na trhu)
  očkování proti klíšť. encefalitidě- děti   950,-Kč
  očkování proti klíšť, encefalitidě nad 16 let 1050,-Kč 
    
 očkování proti žloutence typu A - nad 16 let   1400,-Kč  dle  ceny dostupné vakcíny
  očkování proti žloutence typu A - děti   1100,-Kč 
  očkování úproti HPV/ lidský papilomavirus/ pro 13 leté/ do dne před  14.narozeninami/ Cervarix zcela bez  doplatku
     Gardasil doplatek 50,- Kč, Gardasil 9  1825,-Kč
  očk. meningokoky C,A, W, Y.Nimenrix   1400,-Kč
  Prevenar 13

  1700,-Kč

  doplatek při aplikaci dle ZP v kojenec. věku 400,-Kč za 1 dávku 

  Priorix-Tetra  není dostupný
  Rotarix    3300,-Kč -celkem /2 dávky/
  RotaTeq

 3300,-Kč  -celkem /3 dávky/

  

 

 Vaxigrip Tetra  450,-Kč
 Trumenba  2500,-Kč/za dávku
  Bexsero    2500,-Kč /za dávku

 

 

 Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování v roce 2019 viz https://www.avenier.cz/cz/prispevky?page=1

 

Čím se zabýváme?

dětský lékař, dorostový lékař, praktický lékař pro děti a dorost, pediatr Chlumec, pediatr Sudková, MUDr. Jana Sudková, Jana Sudková

Kde nás najdete?