MUDr. Mgr. Jana Sudková praktický lékař pro děti a dorost

Pediatrie Chlumec s.r.o.

Cyrilská 194
403 39 Chlumec
Firemní telefon: Chlumec - +420 475 224 128
IČ: 28746066Co je aktuálního u nás?

Vážené pacienti,  

termíny naší  letní dovolené :  19.8- 23.8.2024

 

Zástup na  týden  od  19.8.2024 upřesníme  v průběhu  července.

 

 

Přeji  všem pacientům i jejich  rodičům klidné  , ve  zdraví  prožité  letní prázdninové  měsíce

Děkuji  za  spolupráci   dr. Sudková

 

 

U pacientů s akutním  přenosným  respiračním onemocnění je nutné při návštěvě ordinace použít respirátor a to již v čekárně!!!

Nemocný člověk, i dítě  ve  věku, kdy  je  toho  bez obtíží schopné, by měl mít  zakrytá ústa a  nos, je-li v místě , kde  se  vyskytují  další  lidé. 

Zdraví  jedinci   ochranu  dýchacích  cest  mít  nemusejí, ale pokud  by  ji  měli,  chrání  sami  sebe  před  nakažením se  od  ostatních   v čekárně/ ordinaci. Přicházíte-li k praktickému lékaři , nelze  zcela   vyloučit, že se v jeho  zdravotnickém zařízení setkáte s akutně nemocným pacientem, proto  se  chraňte.

Děkujeme  , že jste  ohleduplní  k  ostatním pacientům , jejich  rodičům i  personálu.

 

Snažíme se  objednávat  pacienty  na  určenou  denní  dobu, aby  docházelo k co  nejkratšímu čekání , ale  , jak  jistě  pochopíte,  doba  je   pouze  orientační, pokud   pacient  před  vámi  vyžaduje   delší  dobu  k  ošetření, musíme  jeho  vyšetření  dokončit a  pak  teprve  se  můžeme  věnovat  dalším.

Děkujeme  za  spolupráci

 

Objednávání do ordinace:

1.na vyšetření při nemoci dítěte není  možné se  elektronicky objednávat, prosím, používejte k  objednání  telefonickou cestu   na tel. čísle 475 224 128 v době ordinačních hodin s preferencí hodin raních cca 8-9hod./ aby  bylo  možné domluvit  případně  vyšetření  třeba  ještě  na  týž  den/

2.na preventivní prohlídky, očkování a  administrativní činnost - posudkovou/ SŠ, zotavovací akce,sport , potvrzení do MŠ , jeslí , pojistné události apod./ se lze objednat v aplikaci ClickDoc 

 

V mobilní aplikaci lze použít čárový  kód:

na PC přes  odkaz:

https://agenda.clickdocdentist.be/short/Lb4Aq6brAjYQwg4Q 

 

Kdo  nemá  možnost  objednat se  elektronicky, stále  platí, že  je  možní   objednání  telefonicky  či  osobně- předem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NOVINKY  V OČKOVACÍM KALENDÁŘI OD  1.1.2024:

1/očkování proti invazivním meningokokovým onemocnění/IMO/ typu B a  typu ACWY  pro  14-16 leté děti

zahájení nejpozději den před 16.narozeninami

dítě, které dosáhlo věku 14 let,  je nově od 1.1.2024 možné  nechat zdarma očkovat proti meningokoovým nákazám . Jedná se o očkování proti meningokoku B/dvoudávkové schéma/ a meningokoům ACWY/jednodávkové schéma/. Celkem jsou podávány tedy to 3 injekce , proto je vhodné zajímat se o očkování hned ve 14 letech věku, aby bylo možné podat vakcínu do 15 resp. 16 let věku.Pokud máte o toto očkování zájem , prosím objednejte dítě telefonicky.

Děti již očkované proti  IMO  B/ vakcínami Bexsero, Trumenba/ nemusejí být  přeočkovány  , u men ACWY/Nimenrix, Menveo,Menquadfi/ dop. přeočkovat po 7-10 letech.

2/ očkování  proti  HPV/lidskému papilomaviru/  pro  11-14 leté  vakcínou  Gardasil 9  s plnou  úhradou  ze  ZP

zahájení nejpozději den před 15.narozeninami

 

---------------------

od  jara  2021  změna  SPC vakcíny  Nimenrix- proti  meningokokům  skupin A,C,W aY- booster/přeočkování/  není  již doporučováno  po  5 letech, ale až  po 10 letech.  Děti  očkované  mezi  1-2 rokem  věku mají  tedy   doporučené  přeočkování  až  cca  v 10-11 letech .

 ----------------------------

 

Pořebujete  jít s  dítětem  k praktickému  lékaři? Zde  postup:

Jak  se  objednat do ordinace k vyšetření:

-pokud   jde  o  onemocnění   akutní, s horečkou a  příznaky  jako  kašel,  rýma,  vyrážka,  zažívací  potíže  , konzultujte  nejprve  ordinaci  telefonicky, nechoďte  do  ordinace  bez  předchozí  telef.  domluvy,  protože  pokud  by   tam  již  v  té  době  byl  jiný  pacient,  museli  byste  čekat venku a možná  i  poměrně  dlouho, v takovém  případě  se  může  stát,  že  by  přišlo najednou více  pacientů, jejichž požadavky samozřejmě  nemůžeme  vyřídit  všechny v jeden moment. Budete-li  objednáni,  vyhnete se  dlouhém  čekání i  kontaktu  s  jinými  nemocnými. Telefonicky  je  také  možné  se  předem  dohodnout , jaká  vyšetření  budou  potřeba a  naplánovat  jejich  správné  načasování, ev.  zajistit  včas odběr biolog. materiálu.

- na  preventivní  prohlídky  ,  pro   administrativní  výkony , očkování a s potížemi, které jsou  bez  akutních  infekčních symptomů,je  nutné  se  předem  objednat  - nejlépe  elektronicky   na  objednávacím  systému  odinace- viz  nahoře/  pokud  již  nezbývá  místo  na  vám  vybranou  prohlídku, musíte  hledat  nejbližší  volné  místo, které  má  dostatečnou  časovou dotaci/  pokud  jdete  na prohlídku, která  trvá  15-20  minut,  nelze  se  objednat  na  volný  termín  , který  je  kratší/. Pokud  by  měl  někdo s  elektronickým objednáním potíže,  je  možné  zatelefonovat,  sestřička  nebo  lékařka  vás  rády  objednají.

Objednávání emailem má  značné  nevýhody a je proto  nejméně  vhodné,  protože   dochází  ke  zpoždění  ve  vyřízení  požadavku,  lékařka  ani  sestra  nemůže  být   stále  k  dispozici  k  vyřizování  pošty, také mimo  ordinační  dobu ,např. v neděli večer,poštu obvykle nevyřizujeme. Musíte  tedy  počítat  s  jistým  prodlením od odeslání svého emailu  k  jeho  vyřízení.

 

 Ke komunikaci s ordinací  používejte  výhradně  telefon  uvedený na  tomto  webu a to tel.č. 475 224 128

a  emailovou adresu  ordinace@detskylekar-sudkova.cz

Nenechávejte  nikde   vzkazy , záznamník nepoužíváme!!! 

Když  telefonujete,  zkontrolujte , jestli  voláte  v ordinačních hodinách!

Pokud  se nemůžete  dovolat , je  nutné  zkusit  za  chvíli  znovu/ je  možné,  že  právě  ošetřujeme  jiného  pacienta a nemůžeme proto k telefonu, anebo  právě  hovoříme  s  jiným  pacientem - přístroj  sám  telefonáty ve  frontě  odmítá/. Telefony  vyřizujeme během trvání celé  ordinační  doby- je  třeba  vytrvat.

 

                                                            --------------------------------------------------------------------------

 

Stále zůstává cílem  minimalizovat možnost přenosu  jakýchkoli infekcí u Vašich dětí, u Vás i u personálu zdravotnických zařízení 

ponechme si užitečná opatření :

 • objednávejte se  na předem dohodnutou dobu
 • po příchodu do čekárny si ošetřte ruce i  ruce vašich dětí  dezinfekčním roztokem- k dispozici  v čekárně
 • každý nemocný musí mít  na ústech a nose  roušku/ čistou, pokud možno jednorázovou, kterou lze po ošetření zlikvidovat/ je vhodné i u malých dětí, které toto opatření zvládnou

          UPOZORNĚNÍ - rouška musí krýt  beze zbytku celou oblast, kudy proudí vzduch ven z dýchacích cest pacienta ev. jeho  doprovodu, jinak není toto opatření vůbec účinné !!!

 • udržujte rozestupy mezi sebou i rozestup  vůči  personálu, minimálně jeden metr  !!! děkujeme !!! - viz označení na  podlaze
 • omezte pobyt v prostorách  zdravotnického zařízení na co nejkratší dobu
 • s nemocným  dítětem  přichází  jen  jeden  zák. zástupce, ostatní  doprovovd nechť  čeká  venku

Po  příchodu před  ordinaci  zazvoňte  na zvonek vlevo ode dveří a vyčkejte zvukového znamení, během jehož znění můžete otevřít dveře tlakem od sebe, personál  s  vámi může  bezkontakně  komunikovat  skrze  videotelefon.

Musíte  být  však objednáni  na  zcela  určitý čas k čemuž  slouží  elektronický  objednávkový  systém -  viz  nahoře.  Můžete  se  samozřejmě  objednat  i  telefonicky.

DODRŽUJTE, PROSÍM , PŘESNĚ DOBU, NA KTEROU JSTE OBJEDNÁNI, DĚKUJI.

Pokud  se  nemůžete  dostavit  na  dohodnutou dobu vyšetření prosím, omluvte se včas předem telefonicky.Děkuji

 

                                                                                ------------------------------------------------------------

 Informace pro pacienty  bez registrace  u PLDD  https://nedostupnapece.mzcr.cz

 

                                                                                --------------------------------------------------------------

 

 

             Informace pro rodiče  na webu Sdružení praktických dětských lékařů                                                                                         

http://detskylekar.cz/pro-rodice

 

                                                                              ----------------------------------------------------------------

 

 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A OČKOVÁNÍ    https://zopik.info/Home/About

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1.5.2020  poslanci Parlamentu ČR schválili plnou úhradu  očkování dětí  proti meningokokovým nákazám  z veřejného zdravotního pojištění.

Týká se věkových skupin:

 1. nejmenší kojenci  při zahájení očkování do dovršeného 6.měsíce  věku /aktuálně děti narozené od listopadu 2019/ vakcínou  Bexsero- meningokok B ve schématu 2+1 
 2. batolata  mezi 1.a 2.rokem života vakcinou Nimenrix - meningokoky C,A,W a Y jednou dávkou  

V tomto věku jsou tedy  vakcíny pro děti  zcela zdarma, ostatní věkové skupiny  se mohou samozřejmě nechat  nadále  také očkovat,  ale  úhradu musí provést rodiče / pojišťovny pak proplácejí  různé částky na takové očkování z bonusových programů/. Děti, kterým již "hoří termín" jsme kontaktovaly telefonicky, ostatní  se dozvědí  podrobnosti při nejbližší plánované návštěvě.

Výhodou  i pro děti, na které se  tato "akce " nevztahuje je, že došlo plošně ke zlevnění  očkovací látky / obě dostupné vakcíny nyní  stojí  nyní stejně  tj. 2500Kč / dávku  /- VHODNÁ DOBA PRO OČKOVÁNÍ , zvláště  rizikových skupin/ malé děti a adolescenti/.

                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se ještě chránit:

Homeopatika vhodná v zimním období a období  s výskytem viróz viz https://svethomeopatie.cz/cs/2734-s-homeopatiky-na-pololetni-a-jarni-prazdniny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Léčebné postupy při horečce:    nejnovější doporučení OSPLDD 2020

 doporučujeme za všech okolností srážet teplotu vyšší než 38,5–39,0 °C.  U vybraných stavů (šokový stav, základní neurologické nebo kardiovaskulární onemocnění v osobní anamnéze, stavy se zvýšenou metabolickou aktivitou, např. popáleniny, pooperační stavy apod.) je třeba srážet horečku i od nižší hodnoty.

1. Začít se doporučuje paracetamolem 10–15 mg/kg tělesné hmotnosti po 6 hod., přičemž nesmí být překročena maximální dávka 75 mg/kg/den, event. 4 g/den.

2. Pokud nezabere paracetamol, je možno přejít alternativně na podávání ibuprofenu v dávce 5–10 mg/kg každých 8 hodin, přičemž maximum na jednu dávku je 600 mg a nesmí být překročen denní limit 40 mg/kg/den, event. 2,4 g/den. Podávání ibuprofenu se paušálně nedoporučuje u dětí mladších 6 měsíců.

3. Nedoporučuje se hned začínat s  kombinací ibuprofenu a paracetamolu - potenciální špatné dávkování, zvyšování toxicity (zejména poškození jater či ledvin, hlavně u dětí s dehydratací).

4. Obecně se nedoporučuje chlazení studenou vodou v kombinaci s podáním antipyretika, lepší je monoterapie antipyretikem (krátkodobý účinek chlazení, často spojen s rostoucím dyskomfortem dítěte). Nicméně v případě vysokých horeček a alterace stavu pacienta může být fyzikální chlazení přínosné . Ideální je ideální tzv. sponging – „oťukávání“ povrchu těla houbou namočenou do vlažné vody, u větších dětí opatrná sprcha vodou o teplotě ne nižší než 30 °C. Tento postup se doporučuje zejména, když je nezbytná rychlá a velká redukce tělesné teploty, antipyretika se doporučuje podat 30 minut před chlazením.

 

Cvičení na vadné držení těla u dětí:

http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cviceni_20pro_20deti.pdf

 

Cvičení na ploché nohy u dětí:

https://www.rehabilitace.info/zdravi-deti/jak-na-ploche-nohy-u-deti/

 

Léčba zácpy - tzv. defekační režim:

https://martin-raha.cz/lecba_zacpy

 

Režim při pomočování- tzv. enuretický režimtento režim se zavádí u dítěte, kde není podezření na morfologickou příčinnu , dítě má vyšetřenou moč s norm. nálezem

 • Upravte dítěti pitný režim /ráno a dopoledne pít normálně, bez omezení, od 17.-18. hodiny by už naopak pít nemělo vůbec nebo jen  neslazenou neochucenou vodu tzv. "na dno sklenky"
 • Nacvičte s dítětem správný režim močení - v klidu, beze spěchu, pečlivě domočovat- nespěchat 
 • Ve chvíli, kdy se vy sami chystáte ulehnout, vzbuďte dítě a nechejte je vymočit. Dbejte na to, aby bylo dítě skutečně vzhůru a uvědomovalo si, že se jde vymočit
 • Ložní prádlo si připravt tak, abyste měli s případným převlékáním v noci co nejméně práce. Samozřejmostí je náhradní přikrývka.
 • Naučte se používat ochranné pomůcky jako podložku pod prostěradlo, existují i jednorázové pleny, které vám mohou  usnadnit  situaci
 • Pro pobyt mimo domov zabalte dítěti více pyžamek, spodního prádla, eventuálně ochranných pomůcek. Na školu v přírodě nebo tábor pořiďte prací spací pytel. Lze využít pratelné spodní prádlo KidDream více zde: https: www.kiddream.cz, pozor- některé institutce  např. lzně  jsou při pomočování kontraindikovány
 • Zapomeňte na tresty a nevhodné poznámky. Trpělivě posilujte sebedůvěru svého potomka a vždy chvalte, i sebemenší úspěch se počítá! Lze zazanmenávat   tzv. suché noci- označit  v kalendáři smajlípek apod.- je  s výhodou mít záznamy i po kontrolu u lékaře
 • Promluvte si o problému, jenž tíží vaše dítě, s pedagogy v mateřské školce nebo škole. Je potřeba, aby i oni řešili případnou "nehodu" stejně jako vy v klidu, trpělivě a laskavě.Další informace najdete zde: www.nocvsuchu.cz
 • pokud  i po zavedení tohoto režimu přetrvávají potíže je  nutná konzultace a vyšetření dítěte  v odrinaci ev. odeslání na nefrologické vyšetřen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samovyšetření varlat - preventivní opatření se zahajuje  od 15 let věku mužů/chlapců , při 15 leté preventivní prohlídce jsou poučeni, zde možno stáhnout  obrázek s návodem

http://www.hlidackouli.cz/data/samovysetreni_a4.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samovyšetření prsů a preventivní gynekologická péče -preventivní opatření se zahajuje  od 15 let věku žen/dívek , při 15 leté preventivní prohlídce jsou poučeniy zde možno stáhnout  ovideo s  návodem na samovyšetření prsů u žen

https://www.vitalia.cz/clanky/dr-house-radi-ruce-na-prsa/

                                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bylo vaše dítě shledáno obézním? Je nutná spolupráce celé rodiny!

pomoc při hledání informací  o správné výživě: www.vyzivadeti.cz

 jídelníčky  dětí podle věku   https://vyzivadeti.cz/pro-lekare-a-sestry/materialy-ke-stazeni/

 

 

 

 

                                                                                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak dítě naučit správně držet tužku -

https://youtu.be/N9Lp4glcbTA

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posudková činnost - posudky na zotav. akce, sport. aktivity, ŘP...

Posudková činnost v ordinaci PLDD:

Různé zájmové kroužky a sportovní oddíly, škola nebo pořadatelé letních dětských akcí vyžadují od rodičů doklad o způsobilosti dítěte se takové akce zúčastnit.

Rodiče musí zjistit, jaký posudek je pro jejich potřeby nutný/měl by se vyjádřit trenér sport. oddílu, škola, vedoucí kroužku apod./

Na základě toho rodiče vyplní u praktického lékaře  žádost resp. požádají ústně o vystavení posudku, což lékař zapíše do dokumentace. Tyto posudky nespadají do péče hrazené  zdravotními pojišťovnami, proto jsou zpoplatněny/ hradí je rodiče/ dle aktuálního ceníku.

Jaké posudky může PLDD pro děti a dorost vystavit:

1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Vyhl. 373/2011 Sb./ jedná se zejména o letní tábory, školy v přírodě, zotavovací akce různých zájmových uskupení a kroužků/- tento posudek  je od ledna 2018 vydáván s platností 2 roky od vystavení, nebo do změny zdravotního stavu. Posudek obsahuje informace o  tom, je-li dítě řádně očkováno, bylo-li očkováno i nepovinnými vakcínami, jakou užívá léčbu a jaká má případně omezení/.Na posudku nutný podpis zákonného zástupce.

Pokud je posudek vystaven bezprotředně  při provedení preventivní prohlídky, vychází se z informací získaných při této prohlídce/hrazené ze ZP/ a tudíž  jde  o  administrativní  výkon, v takovém přpadě rodiče hradí cenu dle ceníku  za administr. posudek tj. t.č. 300 Kč, pokud  žádají rodiče posudek mimo termín preventivní prohlídky, musí  uhradit i provedení nové prohlídky/ doplnění  anamnestických udajů a změn ve zdravotním stavu dítěte- které musí být přítomno/, v takovém případě  je cena navýšena  o tento POJIŠŤOVNOU NEHRAZENÝ VÝKON , t.č. tedy 500 Kč.

2.Posudek  o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Vyhl. č. 391/2013 Sb./ jedná se o posouzení  zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu a nebo organizovanému resp. neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova- jednorázová lékařská prohlídka např. lyžařský výcvik, plavecký výcvik apod., tento posudek je vydáván s platností 1 rok nebo do změny zdravotního stavu. Na posudku nutný podpis zákonného zástupce.

3.Posudek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání/ při  přihlašování se na střední ev. vysoké školy/- řídí se podle číselného označení oboru na který se uchazeč hlásí, škola uvádí  u daného oboru nutnost  posudku, bez uvedení číselného označení studijního oboru nelze posudek vystavit.Podepisuje uchazeč sám.

4.Posudek o zdravotní způsobilosti  k řízení motorových vozidel Vyhl. č. 277/2004 Sb. vydává se na žádost uchazeře o řidičské oprávnění , u uchazečů mladších 18 let nutný podpis zákonného zástupce.

 

Často činí obtíže to, že rodiče  si nejsou jisti, jaký posudek od lékaře potřebují a to potom přináší různá nedorozumění.

Lékař může vystavit zcela určitý typ posudku/ viz nahoře/, nikoli nějaký hybrid, který třeba sepíše škola/ spojení  posudku zotavovací akce a sportovní akce/. Každý posudek má zákonem resp. vyhláškou určený obsah i formu, která je  závazná.

Některé varianty pobytů se sportovní činností jsou  nepřehledné, jde současně o zotavovací akci na které je ovšem provozována tělesná výchova/ dle osnov/ resp. sport. Jedno dítě může být tedy zdravotně způsobilé k pobytu na zotavovací akci a přitom nezpůsobilé k provozování určitého sportu/ cyklistika, lyžování, vodácké sporty apod./.Pokud se tedy jedná o zotavovací akci , na níž bude provozována sportovní činnost měl  by podle  mého názoru být  posudek k oběma těmto situacím/např. lyžařský výcvik, vodácký výcvik, cyklistický nebo jiný sportovní pobyt  se školou - tedy v rámci školní TV/.

Rozhodnutí o tom, jaký posudek žádají , posouzení účelu a správnosti použití je zcela na rodičích resp. zákonných zástupcích dítěte.

Prosím, přicházíte-li se žádostí o posouzení  způsobilosti dítěte k výše uvedeným činnostem, buďte pevně rozhodnuti, který posudek si přejete  vystavit.   Děkuji za spolupráci   MUDr. Jana Sudková

 

Nezbytnou podmínkou pro řádné provedení preventivních prohlídek  dle  VZP i posudkové činnosti je dostupnost kompletní recentní dokumentace od  odborných lékařů, pokud děti k některým docházejí. Originály dokumentace  přísluší do  karty dítěte, která je archivována  v ordinaci, rodiče si mohou  ponechat kopii/ ať už ji dostanou od  lékaře v nemocnici či v obdorné soukr.  ordinaci  nebo si ji sami zhotoví/.

Nálezy z odborných poraden je  potřeba předávat neprodleně, lékař  se jinak  nedozví o změně zdravotního stavu dtěte. Odborné poradny neposílají  nálezy  praktickým lékařům/ až na vzácné výjímky např. dr. Samešová nefrologie/.Nálezy je možné poslat poštou, donést osobně nebo hodit do schránky v místě ordinace/ nikoli e-mailem, SMS apod.- není zajištěna kompletnost dokladu/.

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšetření sluchu u dětí v 5 letech

Milí rodiče,

od roku 2019 se zavádí vyšetření screeningové sluchu v 5 letech. Vyšetření se provádí na vybraných ORL ambulancích a foniatriích (kontakty v ÚnL níže). Na vyšetření se objednáváte bez doporučení (bez poukazu). Výsledek vyšetření vám ORL lékař dá po vyšetření. Zápis do Zdravotního průkazu zapíše ORL/foniatr nebo praktický lékař. Podrobnosti můžete najít na

www.otorinolaryngologie.cz.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 • Budova D, vchod D1
 • Foniatrická ambulance (477113046) - po telefonickém objednání.
 • ORL ambulance (477113045) – telefonicky objednávají úterý a pátek

ORL ambulance EUC Klinika

 • po telefonickém objednání 477102116, 477102252.

                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

V rámci zavedení nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) u poskytovatele zdravotní služby/ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost/ je posílání lékařských zpráv a nálezů pacientům elektronickou cestou možné jen v případě, že o to pacient požádá. To buď písemné s vlastnoručním podpisem nebo alespoň emailovou zprávou z e-mailové adresy, kterou uvede v ordinaci a potvrdí, že si přeje právě na tento email zasílat lékařské zprávy a nálezy, případně tímto způsobem komunikovat s ošetřujícím lékařem. Za souhlas se považuje i předání emailové adresy při podpisu registračního lístku, kdy se rodičům pacienta dostane náležitého poučení. Bere také na vědomí, že tato emailová komunikace není nijak zabezpečena proti případnému zneužití. Tato žádost o e-mailovou komunikaci musí být uvedena již při první komunikaci s naší ordinací. Jediná správná e-mailová adresa naší ambulance je ja.sudkova@tiscali.cz. Stejně tak budou informace poskytovatelem sděleny telefonicky jen na základě vyžádaného hesla od pacienta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení pacienti a rodiče,

naše ordinace  je od července 2017 zařazena do  systému vzdělávání dětských lékařů , tzv. akreditována pro výuku v postgraduálním studiu lékařů. Z toho důvodu se můžete setkat v ordinaci s  mladými lékaři ve výuce.

Děkujeme za pochopení   MUDr. Jana Sudková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace o ordinaci MUDr. Mgr. Jana Sudková praktický lékař pro děti a dorost

Praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Jana Sudková zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v Chlumci v okrese Ústí nad Labem:

 

V době kdy neordinujeme je k dispozici Pohotovostní služba  :od února 2024 je tato služba v Ústí nad LABEM  NEDOSTUPNÁ  Z DŮVODU  NENASMLOUVÁNÍ LÉKAŘŮ A SESTER ZŘIZOVATELEM/ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S./

pacientů v situaci NEODKLADNÉHO STAVU se ujmou kolegové z  Dětské kliniky  - poptávejte na ambulanci dětské kliniky v budově D2

tato péče  je  určena  pro  děti, které  vyžadují  neokladnou  lékařskou  pomoc, u které se předpokládá  následná  hospitalizace, nejedná  se  o  řešení  běžných   respiračních a  pod.  onemocnění

 

V případě  neočekávané nepřítomnosti lékařky je možno čerpat péči v režimu tzv. nepravidelné péče u kteréhokoli praktického lékaře pro děti a dorost v době, kdy ordinuje ve své ordinaci.V takovém případě jde však jen o akutní  péči, nelze vyžadovat  posudky , preventivní péči a očkování.

 

 

Ordinace Chlumec                   

Cyrilská 194

403 39 Chlumec                      

+420 475 224 128                              

 

 

Rychlá záchranná služba (RZS)telefon 155 nebo Integrovaný záchranný systém 112

Intoxikace, otravy a  kontakt s jedovatými živočichy a hadyToxikologické informační středisko - 224 91 92 93, 224 91 54 02

Doporučuji mít telefonní čísla preventivně uložená v mobilním telefonu, protože až se něco přihodí, tak nebudete mít čas zapínat počítač a hledat informace na internetu.

Kontaktní osoby

MUDr. Mgr. Jana Sudková

sestra Iveta Parachinová

Cena za služby MUDr. Mgr. Jana Sudková praktický lékař pro děti a dorost

Katalog dohodnutých služeb hrazených přímo pacientem tj.výkony a služby nehrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění

platnost od  1.1.2024

 

Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu

 Výkon

  

 řidičský průkaz, svářečský průkaz

 

 600,00 

 

 zpráva před UPT

 500,00 

 přihláška na VŠ  /každá další vyplňovaná týž den 100,-Kč/

 450,00 

 posudek účasti na  zájmové činnosti / film, reklama  apod./

 300,00 

 návrh na pobyt dítěte v ozdravovně

 450,00 

 posouzení a bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění

450,00 

 lékařská zpráva pro účely pojistného plnění za pojistnou událost

 450,00 

 pojišťovnami nehrazené očkování/plánování schématu, zajištění vakcíny, aplikace , poučení/

 350,00 

 vystavení duplikátu očkovacího průkazu

 300,00 

 posouzení zdravotního stavu ke studiu -přihláška na střední školy a učiliště  

 450,00 

posudek na zotavovací akce, ŠvP a letní tábory, sport. aktivity v rámci školní TV- provedení při preventivní prohlídce/ v 5,7,9,11,13,15,17 letech/

posudek  na zotavovací akci, ŠvP a letní tábory, sport. aktivity v rámci školní TV- provedení mimo preventivní prohlídku

 300,00 

 500,00

 přihláška do mateřské školy a jeslí

 200,00 

 přihláška na plavání kojenců

 200,00 

 posouzení zdravotního stavu za účelem účasti na sportovní činnosti/ dle typu  činnosti a charakteru sportu/-vstupní  při zahájení

                                                                                                                                                            - kontrolní při pokračování  á 1 rok

 500,00

 300,00

 výpis z dokumentace na žádost pacienta pro jeho  osobní potřebu , včetně  výpisu za účelem vstupní prohlídky do zaměstnání, brigády prac. typ 1

 350,00 

 administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí /např.výpis doporučené doby léčení ,potvrzení o nemoci pro cest. kancelář apod./

vytištění  nálezu pro účely dokladování ve škole

 300,00 

 100,00

 odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta

 dle ceníku   laboratoře

 + 200Kč 

 vyplňování cizojazyčných dokumentů

 500,00 

 vystavení zprávy v cizím jazyce

 800,00  

 

Ceny očkování se zajištěním vakcíny jsou uvedeny - viz dole.

 

Dle katalogu České lékařské komory je možné individuálně dohodnout ošetření a vyšetření mimo  ordinační dobu na výslovné přání pacienta nebo jeho rodičů. Takové výkony jsou potom zpoplatněny předem dohodnutou smluvní cenou (pacient nehradí poskytnutou zdravotní péči, ale možnost přístupu k lékaři mimo ordinační hodiny). Totéž se týká i telefonické konzultace na soukromou telef. linku lékaře a konzultace po internetu - sazba :1 minuta 10,-Kč (min. 100,-Kč) - a osobní konzultace mimo ordinační dobu.

 

Výkony prováděné sestrou

 kosmetický výkon-náušnice pár                                                                              

  350,00 Kč  

 jedna náušnice

  200,00 Kč

 

  Očkování/ jen orient. (dle aktuální ceny vakcíny na trhu)
  očkování proti klíšť. encefalitidě- děti  1000,-Kč
  očkování proti klíšť, encefalitidě nad 16 let 1100,-Kč 
    
 očkování proti žloutence typu A - nad 16 let   1500,-Kč  dle  ceny dostupné vakcíny
  očkování proti žloutence typu A - děti   1200,-Kč 
  očkování úproti HPV/ lidský papilomavirus/ pro 13 leté/ do 1dne před  14.narozeninami/ Gardasil 9 zcela  bez doplatku
  mimo tento  věk  podle  aktuálního  ceníku  distributora   
IPO invazivní pneumokoková  onemodnění  

 Vaxneuvance

Prevenar 20

 v kojeneckém  věu  plně  hrazeno ze  ZP, v pozějším věku hradí  rodiče v celé  výši dle  aktuálního  ceníku  distributora

  

  Priorix-Tetra  není dostupný
plané neštovice  Varilrix podle aktuálního ceníku  distributora cca 1750 Kč/dávku
  Rotarix

 3300,-Kč  -celkem /2 dávky/

 chřipka  Vaxigrip Tetra

 sezona  2023-4           570,-Kč 

IMO invazivní meningokoková onemocnění  
 IMO B /Trumenba, Bexsero/  2200,-Kč/za dávku
 IMO  A C W Y /Nimenrix/  1400,-Kč

 

 

 Přehled příspěvků zdravotních pojišťoven na  nepovinné  vakcíny - viz  bonusové   programy na  webech  jednotlivých  zdr. pojišťoven.

 

Čím se zabýváme?

dětský lékař, dorostový lékař, praktický lékař pro děti a dorost, pediatr Chlumec, pediatr Sudková, MUDr. Jana Sudková, Jana Sudková

Kde nás najdete?